Pomoc Kontakt Koszyk

Warunki i zasady sprzedaży w Sklepie Internetowym Br-konie.pl - „Regulamin”


Właścicielem Sklepu Internetowego Br-konie.pl działającego pod adresem http://br-konie.pl jest Animalia.pl S.C. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wasilkowskiego 14/49, 02-776 Warszawa, NIP: 951-220-42-71, REGON 140831741.

§ 1. Dokonywanie transakcji

 1. Klient składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym Br-konie.pl.
 2. Klient może złożyć zamówienie poprzez stronę internetową Br-konie.pl, telefonicznie lub drogą e-mailową. Dane kontaktowe sklepu znajdują się na stronie http://br-konie.pl/kontakt.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Klientowi przysługuje prawo wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych.
 4. Wszystkie ceny wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów są wiążące w momencie składania przez Klienta zamówienia.
 5. W sklepie Br-konie.pl dostępne są następujące formy płatności:
  • za pobraniem (przy odbiorze)
  • przedpłata przelewem bankowym
 6. Produkty prezentowane w cenach promocyjnych dostępne są do wyczerpania zapasów lub zakończenia promocji.

§ 2. Realizacja dostawy lub odbior zamówionych towarów

 1. Zamówiony towar może być dostarczony na adres podany przez Klienta. Dostawy do Klienta realizowane są:
  • w rejonie Warszawy i wybranych, okolicznych miejscowości: transportem własnym firmy Animalia.pl S.C.
  • w pozostałych częściach Polski: kurierem GLS oraz innymi firmami kurierskimi
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  • w pierwszym dniu roboczym od momentu złożeniu zamówienia, w przypadku wybranej płatność przy odbiorze
  • w pierwszym dniu roboczym od momentu zaksięgowania przelewu, w przypadku wybranej przedpłaty przelewem
 3. Czas wysyłki zamówienia uzależniony jest od terminu dostępności produktów, podanego w opisach produktów. W przypadku zamówienia produktów z różnym terminem dostępności, zamówienie będzie realizowane zgodnie z najdłuższym terminem dostępności. Nie dłużej jednak niż 30 dni.
 4. Termin dostępności produktu podany jest w dniach roboczych i liczony jest od rozpoczęcia realizacji zamówienia. Termin dostępności jest orientacyjny i uzależniony od dostępności produktu w magazynach firmy i dostawców. Jeżeli dany produkt nie jest dostępny w zamówionej ilości, sklep Br-konie.pl poinformuje o tym Klienta przed upływem terminu dostępności. W przypadku niedostępności produktu czas realizacji może się wydłużyć, lub realizacja może być niemożliwa. Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, wprowadzić zmiany w produktach, lub anulować zamówienie.

§ 3. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 1. Konsument dokonujący zakupów w Internetowym Sklepie Br-konie.pl może bez podania przyczyn odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od dnia wydania rzeczy, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 2 marca 2002 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.
  Prawo to nie przysługuje w przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, oraz produktów robionych na zamówienie, o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu.
 2. Klient może zrezygnować z zakupionego produktu składając stosowne oświadczenie na piśmie. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się w niniejszym linku http://br-konie.pl/odstapienie.pdf.
 3. W przypadku rezygnacji z zakupionego produktu Klient odeśle produkt do magazynu firmy na adres: Animalia.pl s.c., ul. Lotnicza 3, 05-816 Michałowice.
 4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. Klient, który złożył zamówienie oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą wymienioną w § 3. pkt. 1.

§ 4. Reklamacje

 1. W przypadku reklamacji Klient powinien skontaktować się z obsługą sklepu Br-konie.pl. Dane kontaktowe znajdują się pod adresem strony: http://br-konie.pl/kontakt
 2. W przypadku reklamowania przez Klienta towaru Sklep Br-konie.pl rozpatrując reklamację może zarządać dostarczenia przez Klienta reklamowanego towaru do magazynu firmy mieszczącego się pod adresem: Animalia.pl s.c., ul. Lotnicza 3, 05-816 Michałowice, wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
 3. Sklep Br-konie.pl w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do zgłoszenia i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji zamówień Sklep Br-konie.pl będzie się starał rozstrzygać z Klientami polubownie. W wypadku, gdy rozstrzygnięcie sporu nie będzie możliwe na na drodze polubownej, spory takie będą rozstrzygane przez stosowny Sąd. Właściwość sądu regulują stosowne przepisy KC.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych obowiązujących ustaw.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 07-01-2016.
 
Copyright © 2024 Animalia.pl S.C. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści wyłącznie za zgodą.
Informacje | Kontakt | Regulamin zakupów